Day 2

October 25, 2018

Thursday

09:00-09:30

Registration

09:30-10:50

Track Session AIB
Room #2

Artificial Intelligence and Business Applications

Towards a Development Framework for Intelligent Digital Mesh: Extension of Software Product Line Engineering - Murat Paşa Uysal, Başkent University

E-Ticaret Sitelerinde Müşteri Sadakatini Artırmaya Yönelik Veri Merkezli Oyunlaştırma Modelinin Oluşturulması - Can Aydın, Dokuz Eylül University; Aysu Erensoy, Dokuz Eylül University

İş Analitiğinin İşletmelerdeki Kısa ve Orta Vadede Karar Verme Mekanizmasına Olan Etkisinin Araştırılması - Murat Kılıç, Dokuz Eylül University; Can Aydın, Dokuz Eylül University

Bitcoin’in Türkiye Piyasasındaki Değerinin Yapay Zeka Teknikleri ile Tahmini - Furkan Atlan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; İhsan Pençe, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Melike Şişeci Çeşmeli, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Adnan Kalkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Track

Track Session DMM 2
Room #3

Data Mining and Machine/Deep Learning

Siğil Tedavisinde Kullanılan Immunotherapy Yönteminin Uygunluğunun Bayes Yöntemi ile Tespiti - Sümeyye Çelik, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Melike Şişeci Çeşmeli, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; İhsan Pençe, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Adnan Kalkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Veri Madenciliği Üzerine Endüstriyel Bir Durum Çalışması - Buse Türkoğlu, Norm Civata; Murat Komesli, Yaşar University; Mehmet Süleyman Ünlütürk, Yaşar University

Balıkçılık Endüstrisinde Kullanılan Büyüme Modellerinde Geleneksel Yaklaşımlar ile Yapay Sinir Ağlarının Yaklaşımlarının Karşılaştırılması - Recep Benzer, National Defense University; Semra Benzer, Gazi University

Track

Track Session DSS 1
Room #4

Decision Support Systems

Web 3.0 in Decision Support Systems - Ahmet Doğan, Osmaniye Korkut Ata University; İsmail Söylemez, Abdullah Gül University; Uğur Özcan, Gazi University; Selçuk Kürşat İşleyen, Gazi University

RTM: Interactive estimation tool for modeling real-time wind speed - Volkan Soner Özsoy, Gazi University; H. Hasan Örkcü, Gazi University; Hasan Bal, Gazi University

Transforming a Truly Traditional Dairy Product Company's Logistics and Transportation Related Decision Making Processes - Bahadır Aktaş, Sakarya University; Çağla Ediz, Sakarya University; Büşra Alma Çallı, Sakarya University; Erman Coşkun, Sakarya University

Track

10:50-11:00

Refreshments and Networking

11:00-11:50

Keynote Speech KEY
Room #1

Legal Qualification of Cryptocurrencies

S. Kelci, Canadian Bar Association

Info

11:50-12:00

Refreshments and Networking

12:00-13:20

Track Session BIG 1
Room #2

Big Data and Data Analytics

Multi-layered Open Data Processing Model for Hazelnut Farms - Şahin Aydın, İstanbul Ayvansaray University; Mehmet Nafiz Aydın,Kadir Has University

An Illustrated Example of DEMATEL within the Context of Analytics - Keziban Seçkin Codal, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Musab Talha Akpınar, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Abdulkadir Hızıroğlu, İzmir Bakırçay University

Using Web Meta data to discover patterns of user behaviour - Weiam Suliman Elsaghair, Kadir Has University; Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University

A Review of Right to Data Portability’s Elements - Alp Erkmen, Kadir Has University; Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University

Track

Track Session TRA 2
Room #3

Digital Transformation

Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak İş Yerlerinde Çalışanların Siber Zorbalığa Maruz Kalma Düzeylerinin İncelenmesi - Gülin Tuğçe Söyleyici, Burdur Mehmet Akif Ersoy University; Adnan Kalkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy University

Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler - Ebru Gökalp, Middle East Technical University; Mert Onuralp Gökalp, Middle East Technical University; Selin Çoban, Middle East Technical University; P. Erhan Eren, Middle East Technical University

Avrupa Birliği Bilgi Politikası Belgelerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma - Demet Soylu, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Bülent Yılmaz, Hacettepe University; Tunç Durmuş Medeni, Ankara Yıldırım Beyazıt University

The Importance of Feature Selection Methods for the Error Prediction Process of a Digital Twin - Şebnem Özdemir, Beykent University; Alptekin Erkollar, Sakarya University; Birgit Oberer, Sakarya University

Track

Track Session MED
Room #4

Medical Informatics

Merkezi Hekim Randevu Sistemi İçin Öneriler - Muhammed Çağrı Aksu, Artvin Çoruh University; Yıldız Ateş, Atatürk University; Hicran Yaman, Atatürk University; Ersin Karaman, Atatürk University

Klinik Muayane ile Tele-Tıp Uygulamasının Teşhis ve Tedavi Uyumluluk Tespiti: Web Tabanlı Özgün Yazılım Tasarımı ve Test Edilmesi - Hakan Kör, Hitit University; Ümran Muslu, Hitit University; Emre Demir, Hitit University; Engin Şenel, Hitit University

Smart Newborn: A Tool for Early Prediction of a Severe Preterm Newborn Illness - Işıl Güzey, Trakya University; Özlem Uçar, Trakya University

Track

13:20-14:20

Lunch Break

14:20-15:40

PANEL PAN 3
Room #1

MIS Research and Disciplinary Development in Turkey

Moderator

Prof. Dr. Erman Coşkun, Sakarya University, Turkey, and MBS College of Business and Entrepreneurship, Kingdom of Saudi Arabia

Guest Speakers

 Assoc. Prof. Dr. Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University
 Prof. Dr. Nuri Başoğlu, İzmir Institute of Technology
 Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, Ankara Hacı Bayram Veli University
 Assoc. Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, İstanbul Şehir University

Learn more  

15:40-15:50

Refreshments and Networking

15:50-17:10

Track Session EGO
Room #2

e-Government/Digital Government and Smart Administrations

A New Emergency Notification System Developed by TÜRKSAT as Part of EMYNOS Project Turkish Field Trials - Sami Yenice, TÜRKSAT; Mehmet Aktaş, TÜRKSAT; Fazıl Yaraşlı, TÜRKSAT; Tunç Durmuş Medeni, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Ahmet Savaş, TÜRKSAT; Halil Yeşilçimen, TÜRKSAT

Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Memnuniyet Ölçümü - Tolga Medeni, Ankara Yıldırım Beyazıt University

Integrations of Ministry Of Family, Labor and Social Services: Opportunities, Difficulties and Expectations - Ali Saip Demiröz, Ankara Yıldırım Beyazıt University

Track

Track Session GEN 2
Room #3

General Topics

Oto Galericilerinin Karar Alma Süreçleri - Serhat Ömer Rençber, Van Yüzüncü Yıl University; Abdülkadir Özdemir, Atatürk University

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kamu Kurumlarına Uygulanabilirliğinin İncelenmesi - Mehmet Tuygun, Gazi University

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde Risk Analizi - İsmail Durankaya, Dokuz Eylül University; Yılmaz Gökşen, Dokuz Eylül University; Mete Eminağaoğlu, Dokuz Eylül University

Kamu Kurumlarında Çalışan Bilgisayar Programcılarının Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Ankara İli Örneği - Vildan Ateş, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Güven Yıldız, Ministry of Health

Track

Track Session SOC 1
Room #4

Social Media

A Meta-Analysis of Social Media & Learning Studies in Educational Research - Birgül Kutlu, Boğaziçi University; Burç Çeken, Boğaziçi University; Meltem Mutlutürk, Boğaziçi University; Canan Türkmen, Boğaziçi University

A Community-aware Network Growth Model for Synthetic Social Network Generation - Furkan Gürsoy, Boğaziçi University; Bertan Badur, Boğaziçi University

LinkedIn for Recruitment: An Examination of Recruiters Use of the “Apply“ and “Easy Apply“ Features - Birgül Kutlu, Boğaziçi University; Ala Rabea, Boğaziçi University; Chioma Rita Udeozor, Boğaziçi University

SBM Based Community Detection: School Friendship Network - Ziya Nazım Perdahcı, Mimar Sinan Fine Arts University; Mehmet Nafız Aydın, Kadir Has University; Kenan Kafkas, Kadir Has University

Track

17:10-17:20

Refreshments and Networking

17:20-18:50

17:20-18:50

Tutorial TUT 2
Room #3

Python

Workshop WOR 2
Room #4

Blockchain Applications

Meeting MET
Room #4

IMISC Series Advisory Committee Meeting

19:00-21:00

Awards Ceremony