Conference Program

October 24, 2018
Wednesday


Special Events

09:30 Opening Ceremony

11:00 Opening Plenary

12:00 Panel

14:20 Panel

19:00 Conference Dinner


Learn more  

October 25, 2018
Thursday


Special Events

11:00 Keynote Speech

14:20 Panel

17:20 Advisory Committee Meeting

19:00 Awards Ceremony


Learn more  

October 26, 2018
Friday


Special Events

09:30 JFW

14:20 Panel

15:50 Webinar


Learn more  

 MIS Research, Theories and Methods isimli panelimiz teori ve araştırma yöntemi ilişkisi bağlamında tartışmaların ilerideki yıllarda sistematik ve bütüncül bir panel serisi olarak ele alınmasının gerekliliği üzerine yapılmayacaktır.
- Dr. A. Hızıroğlu