Day 3

October 26, 2018

Friday

09:00-09:30

Registration

09:30-10:50

Track Session BIG 2
Room #2

Big Data and Data Analytics

Dijital Bağımlılık ile Mücadelede Sosyal Bilişimin Rolü - Esra Kahya Özyirmidokuz, Erciyes University; Betül Akpınar Karakaş, Erciyes University

Büyük Veri Çağında İşletmelerde Veri Bilimi - Mert Onuralp Gökalp, Middle East Technical University; Kerem Kayabay, Middle East Technical University; Selin Çoban, Middle East Technical University; Yücelen Bahadır Yandık, Middle East Technical University; P. Erhan Eren, Middle East Technical University; Altan Koçyiğit, Middle East Technical University

Effects of Liberalization on Electricity Prices: Empirical Analysis of Turkey Electricity Market after reforms - Ergün Yükseltan, Kadir Has University; Mehmet Nafiz Aydın, Kadir Has University

Managing Big Data: A Research on Adoption Issues - Naciye Güliz Uğur, Sakarya University; Aykut Hamit Turan, Sakarya University

Track

Workshop WOR 3
Room #3

Junior Faculty Workshop

Info

10:50-11:00

Refreshments and Networking

11:00-11:50

Workshop WOR 3
Room #3

Junior Faculty Workshop

Info

11:50-12:00

Refreshments and Networking

12:00-13:20

Track Session SOC 2
Room #2

Social Media

Gençler Arasında Sosyal Medya Kullanım Karakteristikleri - Reyhan Başbayram, Sakarya University; Aykut Hamit Turan, Sakarya University

Bir Bölgenin Destinasyon İmajı ve Sosyal Ağların Reklam için Etkin Kullanımı: İzmir Sığacık Örneği - Kutan Koruyan, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University

Mobil Sosyal Ağlar Üzerine Küresel Ölçekte Yapılan Yayınların Değerlendirilmesi: Bilimetrik Bir Araştırma - Mehmet Cem Bölen, Atatürk University; Muhammet Damar, Dokuz Eylül University; Güzin Özdağoğlu, Dokuz Eylül University; Aşkın Özdağoğlu, Dokuz Eylül University

Stokastik Aktör Bazlı Model Yardımıyla Sosyal Ağ Dinamiklerinin Belirlenmesi - Keziban Seçkin Codal, Ankara Yıldırım Beyazıt University; Erman Coşkun, Sakarya University

Track

Track Session GEN 3
Room #3

General Topics

Bakış Takibi İle E-Öğrenme Materyalinde Konu Odağı Ve Öğrenci Bakış Reflekslerinin İlgisini Değerlendirme - Cem Turan, Gelişim University; Zerrin Ayvaz Reis, İstanbul University-Cerrahpaşa; Sevinç Gülseçen, İstanbul University

Yeşil Bilgi İşlem Bağlamında Kampüs Ağlarında Enerji Tüketiminin İzlenmesi - Abdülkadir Özdemir, Atatürk University; Aydın Koçak, Atatürk University

Uzaktan Eğitimde Çevrimdışı Sertifika Programları İçin Sistem Tasarımı - Muhammet Berigel, Karadeniz Technical University; M. Hanefi Calp, Karadeniz Technical University; Ekrem Bahçekapılı, Karadeniz Technical University

Faturanın Kağıttan Elektroniğe Dönüşüm Süreci: Bir Gıda Sektörü Uygulaması - Hakan Aşan, Dokuz Eylül University; Onur Doğan, Dokuz Eylül University; Yılmaz Gökşen, Dokuz Eylül University

Track

13:20-14:20

Lunch Break

14:20-15:40

PANEL PAN 4
Room #1

MIS Research, Methods, and Theories

Moderator

Assoc. Prof. Dr. Abdülkadir Hızıroğlu, İzmir Bakırçay University

Guest Speakers

 Prof. Dr. Hasan Dağ, Kadir Has University
 Assoc. Prof. Dr. H. Kemal İlter, Ankara Yıldırım Beyazıt University
 Prof. Dr. Çetin Önder, Social Sciences University of Ankara

Learn more  

Track Session MIL
Room #2

MIS in Military

An Application of Artificial Neural Network Based Intrusion Detection System[s] - Salih Erdem Erol, Gazi University; Recep Benzer, National Defense University

Siber Güvenlik Alanında Derin Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı - Muhammed Ali Koşan, Gazi University; Recep Benzer, National Defense University

Electronic Warfare and Cyber Warfare During the Time of Computers - Gökhan Küçükayan, STM Hüseyin Aslanoğlu, STM; Recep Benzer, National Defense University

A Case Study in an Engineering Company: Evaluation of Perfomances - Tinotenda Chiganze, Near East University; Tunç Durmuş Medeni, Ankara Yıldırım Beyazıt University

The Critical Success Factors for Manufacturing Execution Systems (MES) Adoption in the Defense Industry of Turkey: An Industrial Case Study - Hasan Yavuz, ROKETSAN A.Ş.

Track

15:40-15:50

Refreshments and Networking

15:50-17:10

WEBINAR WEB
Room #4

Practices of ICT-Supported Non-Formal Methods for Citizen Learning and Participation

Track Session DSS 2
Room #2

Decision Support Systems

Topsis, Moora ve Copras Tekniklerine Dayalı Etkin Sunucu Yönlendirme Sistemi: Mobil Uygulama - Lütfiye Özge Oral, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University; Vahap Tecim, Dokuz Eylül University; Ahmet Volkan Ergül, Dokuz Eylül University

İnteraktif Memnuniyet Değerlendirme Sistemi Mobil Kampüs - Emre Karagöz, Dokuz Eylül University; Cem Yıldız, Dokuz Eylül University; Vahap Tecim, Dokuz Eylül University

Analitik Hiyerarşi Prosesi Kullanarak Kripto Para Seçimindeki Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama - Umut Can Genç, Atatürk University; Doruk Ayberkin, Bayburt University; Ersin Karaman, Atatürk University; Üstün Özen, Atatürk University

Karar Verme Yöntemleri ARAS ve TOPSIS ile Besin Tercihlerine Yönelik WEB Tabanlı Uygulama - Tolga Pelitli, Dokuz Eylül University; Emre Karagöz, Dokuz Eylül University; Demet Özbek, Dokuz Eylül University; Kaan Yaralıoğlu, Dokuz Eylül University

Track

Track Session DMM 3
Room #3

Data Mining and Machine/Deep Learning

Derin Öğrenme ile Görüntü Kümeleme - Ömer Faruk Akmeşe, Hitit University; Hasan Erbay, Hitit University; Hakan Kör, Hitit University

K-Means vs. Fuzzy C-Means: A Comparative Analysis of Two Popular Clustering Techniques on the Featured Mobile Applications Benchmark - Tuğrul Cabir Hakyemez, Sakarya University; Aysun Bozanta, Boğaziçi University; Mustafa Coşkun, Boğaziçi University

A New Approach to Development of Recommendation Systems with Opinion Mining on Turkish User Reviews - Tayfun Yalçınkaya, Kadir Has University; Hasan Dağ, Kadir Has University

Track